Stále větší část klientské komunikace a procesů se přesouvá do on-line prostředí. Velká skupina klientů je zvyklá používat on-line messengery jako svůj primární komunikační kanál, kterým nahradili SMS a email. Firmy a služby by na tento trend měly reagovat a přesunout část své komunikace tímto směrem. Mohou tím nejen oslovit nové skupiny klientů, ale také významně zjednodušit některé procesy.

Jak využít messengery pro on-line onboarding

Postavte to a oni přijdou. Nebo spíš, dejte jim tu možnost a uvidíte, že jí s radostí využijí.

Messenger představuje ideální kombinaci dialogové komunikace, která může být relativně strohá podobně jako email, ale také velmi osobní a personalizovaná jako telefon. Messenger navíc umožňuje posílat i přijímat různé formáty datových zpráv jako jsou fotky, videa, hlasové nebo zvukové zprávy, mapy a navigační údaje a hlavně dokumenty a soubory.

Kvalitně připravená komunikační kampaň navede klienty na možnost využití messengerů například upozorněním na webových stránkách, emailovou rozesílkou nebo vhodně umístěným QR kódem na tištěných materiálech. Pro některé messengery (WhatsApp, Facebook) je nutné získat souhlas klienta s komunikací a právě k tomuto účelu jsou vhodné webové microstránky a na ně navazující emailové kampaně.

Identifikace a registrace nového klienta

Registrace a identifikace klienta plně on-line dokáže nejen ušetřit spoustu času a energie na obou stranách, ale hlavně jasně klientům ukazuje, že s vámi mohou komunikovat kdy chtějí a způsobem, který je pro ně přirozený, šetří jim čas a je kdykoliv dostupný. Přes on-line messenger je snadné realizovat i KYC procesy, kdy je nutné získat scan osobních dokladů a biometricky ověřit totožnost klienta. Není vlastně nic jednoduššího, než v rámci on-line dialogu požádat klienta, aby svým mobilním telefonem vyfotil přední a zadní stranu dokladu a potom pořídil selfie. Integrovaná komunikační platforma pak scan dokladů správně přiřadí k identitě uživatele, ověří, že fotka se shoduje s podobou klienta ze selfie a dokonce z dokladů vyčte osobní údaje, aby je později klient nemusel vyplňovat ručně. Veškeré sesbírané údaje se přes integrace synchronizují do CRM nebo jiných klientských databází a mohou být později použité pro personalizaci další komunikace a dokumentů.

Personalizované dokumenty

On-line messengery jsou ideálním vstupně-výstupním rozhraním, které umožňuje snadno a interaktivně sbírat údaje potřebné pro vyplnění dokumentů a smluv a zároveň dovoluje takové dokumenty odeslat na klienta. Tato kombinace tak sama nabízí možnost odbavit některé rutinní transakce plně on-line a třeba i automatizovaně. Klient může zadat své údaje, které se na pozadí použijí pro generování personalizovaných dokumentů a ty jsou pak v reálném čase odeslané zpět přes messenger klientovi k náhledu a případnému doplnění. Kontrola a doplnění dokumentů mohou proběhnout například ve formátu PDF a běžném prohlížeči nebo mohou být ve formě dynamických dokumentů na personalizované webové microstránce. Dynamické dokumenty pak umožňují plné využití HTML5 a prvků jako jsou filtrovatelné tabulky, dynamické grafy, vstupní formuláře a mnoho dalších.

Elektronický podpis

Kompletní uzavření on-line transakce nebo procesu je možné díky elektronickému podpisu. Klient vyplnil potřebné údaje, poskytl scan osobních dokladů, zkontroloval a doplnil smlouvu a další dokumenty a zbývá už jen podpis. A tady můžeme dát klientům na výběr, jestli chtějí vyplněné dokumenty tisknout a poslat poštou, nebo jestli chtějí dokumenty podepsat elektronicky. Elektronický podpis pak může proběhnout na běžném dotykovém zařízení jako je telefon nebo tablet. Klient se jednoduše podepíše stylusem nebo prstem a podepsaný dokument se automaticky ukládá k archivaci a kopie je zároveň odeslaná na klientův email.

Celý proces může být plně automatizovaný a integrovaný na vaše systémy. Naše komunikační platforma je sestavená tak, aby poskytovala ucelený pohled na klienta a veškerou komunikaci s ním napříč všemi kanály a typy komunikace.


Chcete pomoc s on-boarding procesy a komunikací? Ozvěte se nám.