Co potřebujete vědět o cenách WhatsApp Business pro rok 2022


Aplikace WhatsApp se jako světová jednička v zasílání zpráv stala důležitou součástí komunikace mezi firmami a zákazníky (B2C).
Řešení WhatsApp Business umožňuje firmám zasílat zákazníkům užitečné notifikace a oznámení z předem připravených šablon, reagovat a poskytovat podporu těm, kteří je prostřednictvím tohoto kanálu osloví.

Globálně rozšířená chatovací aplikace však nedávno oznámila, že v tomto roce provede změny ve svém cenovém modelu. Přečtěte si podrobnosti o novém cenovém modelu WhatsApp Business a o tom, jaký bude mít dopad na vaše podnikání.

Změny v cenách služby WhatsApp Business

Dosud byl cenový model aplikace WhatsApp založen na účtování poplatků firmám za zasílaná oznámení, zatímco konverzace iniciované zákazníky jsou prvních 24 hodin zdarma.

Od 1. února 2022 se to však změní.

Společnost WhatsApp přejde od cenového modelu založeného na jednotlivých zprávách k modelu založenému na konverzacích pro organizace využívající její firemní řešení.

Vysvětlení cen na základě konverzací

V současném cenovém modelu založeném na oznámeních společnost WhatsApp zpoplatňuje pouze předem připravené zprávy iniciované firmou, které jsou zákazníkům zasílány mimo 24hodinové okno.

Od 1. února 2022 budou firmám účtovány za konverzaci, nikoli za odeslanou zprávu, bez ohledu na to, kdo konverzaci zahájí. Sazby za konverzace iniciované firmou se však budou lišit od těch iniciovaných zákazníky.

Co se považuje za konverzaci?

WhatsApp definuje konverzaci jako pevně stanovenou 24hodinovou relaci, která zahrnuje všechny zprávy doručené zákazníkovi - klíčové slovo je zde doručené, nikoli odeslané. Pokud zpráva není doručena, konverzace nebyla zahájena a nebude účtována.

24hodinová relace konverzace začíná, když:

 • Firma odešle zprávu a zpráva je doručena zákazníkovi bez ohledu na to, zda zákazník odpoví.
 • Zákazník odešle zprávu, která je doručena, a firma odpoví zprávou, která je rovněž doručena.

Je důležité zdůraznit, že v rámci této 24hodinové relace vznikají náklady pouze jednou (za každou 24hodinovou konverzaci). Náklady na relaci se však liší v závislosti na kódu země telefonního čísla zákazníka.

Jakmile jedna 24hodinová relace (jinými slovy jedna konverzace) skončí, jakákoli nová zpráva odeslaná z firmy zahájí novou relaci, která bude zpoplatněna.

wapwap

Získejte 1 000 bezplatných konverzací a vstupních bodů zdarma

Kromě změny modelu za odeslanou zprávu poskytne cenová politika společnosti WhatsApp založená na konverzacích firmám možnost rozšířit stávající případy použití a kombinovat je s dalšími produkty společnosti Meta:

 • Prvních 1 000 konverzací na jeden registrovaný firemní účet WhatsApp je každý měsíc zdarma.
 • Pokud je konverzace iniciována zákazníkem prostřednictvím reklamy, která se proklikne na Facebook nebo Instagram, a pokračuje v aplikaci WhatsApp, je tato konverzace rovněž zdarma. Totéž platí pro konverzace zahájené na stránce na Facebooku.

  Jaké výhody přináší nový ceník služby WhatsApp Business?

  Pokud používáte aplikaci WhatsApp k zasílání vícenásobných oznámení svým zákazníkům, tato změna pro vás bude jistě přínosem. Nyní můžete v rámci 24hodinové relace odeslat neomezený počet zpráv, místo abyste byli zpoplatněni za každou odeslanou šablonu zprávy.

  V kombinaci s bezplatnými konverzacemi na měsíční bázi a bezplatnými vstupními body to znamená, že můžete aplikaci WhatsApp využívat naplno - jako způsob, jak zůstat ve spojení napříč celou cestou vašich zákazníků. A díky možnosti používat aplikaci WhatsApp pro propagační oznámení můžete nyní podporovat prodej, posílat zajímavé nabídky a podporovat své zákazníky od začátku až do konce.

Příklad od zákazníka

ComparTfon, telekomunikační společnost z Mexika, využívá WhatsApp jako nový online prodejní kanál prostřednictvím aplikací Moments, Conversation a Answers společnosti Infobip. Nyní společnost zaznamenává vyšší míru konverze a nižší míru opuštění košíku.

Klíčové body

 • Ceny založené na šablonách zpráv budou od 1. února 2022 zrušeny.
 • Nový cenový model je založen na 24hodinových relacích (konverzacích). Relace začíná doručením zprávy. Základem pro stanovení ceny je jedna konverzace.
 • Náklady se liší v závislosti na tom, zda je konverzace iniciována firmou nebo zákazníkem - a v závislosti na kódu země telefonního čísla zákazníka.
 • Prvních 1 000 konverzací je pro firmy měsíčně a na jeden účet WhatsApp Business Solution zdarma.
 • Konverzace, které zahájí zákazníci ze stránky na Facebooku nebo prostřednictvím reklam, které se prokliknou na Facebook a Instagram, jsou zdarma.
 • Změnu si vynutila společnost WhatsApp - veškeré podrobnosti naleznete na stránce Facebook Conversation-Based Pricing. Infobip jako poskytovatel řešení WhatsApp Business Solution

Potřebujete pomoci s vytvářením případů použití aplikace WhatsApp napříč vaší zákaznickou cestou? Můžeme vám pomoci.

Migrujte stávajícího odesílatele aplikace WhatsApp do portálu společnosti Infobip a využijte výhod našich vícekanálových cloudových řešení - nebo integrujte rozhraní WhatsApp Business API do svého stávajícího systému.

Naše profesionální služby vám pomohou maximalizovat návratnost investic do CX a podpořit váš růst díky poradenství, balíčkům pro zavádění a nepřetržité podpoře.

Komunikujte lépe - s námi!

Mluvte s klienty tak, aby chtěli poslouchat a poslouchejte tak, aby s vámi chtěli mluvit.

4 trendy pro retail

4 trendy pro retail - z krize k oživení

Každý retail by si na začátku roku 2022 měl osvojit 4 poznatky, aby byl připraven splnit očekávání zákazníků po pandemii. Přečtěte si náš blog, kde se dozvíte více.

, by Karel Holub
WhatsApp pricing

WhatsApp Business Pricing

Od 1. února 2022 přejde WhatsApp na cenový model založený na konverzaci. Zjistěte, co to znamená pro vaši firmu.

, by Karel Holub