Asistované procházení webu

Technologie pro asistované nebo také sdílené procházení webu v sobě spojuje pohodlí nákupu z domova s osobní radou a asistencí, pro kterou lidé dříve museli do prodejny. Dovoluje tak firmám plný přechod do online prostředí, ať už se jedná o prodej zboží nebo služeb.

Při prodeji i v podpoře

Platforma pro asistované procházení webu najde uplatnění nejen při online obchodování, ale i v zákaznické podpoře nebo při interním školení.

Bezpečně a bez instalace

Přenos dat je zabezpečený a nevyžaduje na straně klienta žádnou instalaci ani nastavení. Vše se odehrává přímo ve webovém prohlížeči.

Komunikace všemi kanály

Komunikační rozhraní je připraveno na psanou, mluvenou i video konverzaci. Je na klientovi, které kanály využije. Co-browsing vždy respektuje jeho soukromí.

Nechte se inspirovat

Poradce si s klientem domluví termín online schůzky a pošle mu e-mailem pozvánku s unikátním odkazem na co-browsingové sezení. Sezení probíhá jako videokonference doplněná o bezpečné sdílení dokumentu, například na smlouvy o životním pojištění.

Poradce s klientem prochází smlouvu a společně doplňují údaje. Díky video přenosu může poradce sledovat klientovy reakce. Když poradce nezná odpověď na otázku klienta, může přizvat do co-browsingu kolegu třeba z klientské podpory.

Když je vše vyplněno a dotazy zodpovězeny, klient může smlouvu digitálně podepsat. Klikne na odkaz v e-mailu nebo SMS a ukáže se mu prostor k podpisu na dotykové obrazovce nebo přes touchpad. Podpis trvá jen několik vteřin a obchod je uzavřen. Přímo v co-browsingovém sezení se objeví podepsaný dokument, který poradce uloží.

Systém následně zajistí propsání nové smlouvy do dalších systémů a odeslání kopie dokumentů na e-mail nebo poštovní adresu klienta.

Klient na webu vyplňuje digitální formulář smlouvy o pojištění a narazí na něco, čemu nerozumí. Přímo ve formuláři tedy jedním kliknutím požádá o asistenci.

Agent klientské podpory dostane upozornění a připojí se ke klientovi. V reálném čase jsou spolu v kontaktu přes audio i video, agent zároveň vidí dokument, který klient začal vyplňovat. Agent může navigovat klienta k dalšímu postupu, nebo může převzít ovládání a dokončit vyplnění dokumentu. Klient pak už je potvrdí svůj souhlas pomocí digitálního podpisu.

Komunikujte lépe - s námi!

Začněte využívat výhody lepší komunikace už dnes.