Interaktivní komunikace

Interaktiv je platforma pro řízení obchodního vztahu s klientem osobně i online. Je to promyšlený nástroj pro centralizovanou tvorbu a správu klientských dokumentů, který se postará jak o propočty nabídek, cross-sell a up-sell, tak i o sběr a synchronizaci dat o klientech a obchodních případech.

Jen obchod, žádné rozptylování

Interaktiv se za vaše obchodníky či poradce postará o korporátní design a textaci dokumentů. Pohlídá soulad s právními předpisy i s vaší cenovou politikou a schvalovacími procesy.

Obchodní a provozní automatizace

Interaktiv pod sebe přebírá obchodní i provozní procesy a automatizuje je. Nabídne verzi smlouvy podle bonity klienta a podepsané dokumenty předá k internímu schválení. Pak je automaticky rozešle všem aktérům, elektronicky nebo v papírové podobě.

Omnikanálová distribuce

Můžete využít plnou sílu omnikanálové distribuce i tam, kde jste si to dosud nedovedli ani představit - pro jednotlivé procesy. E-mail, SMS, Viber, WhatsApp, microsite a další “kanály” odešleme klientovi podle komunikačního scénáře a podle jeho reakce mu odpovíme. Veškerou komunikaci řídíme, vyhodnocujeme a přizpůsobujeme chování klienta podle person.

Interaktiv přináší do praxe revoluční funkcionality a jasnou úsporu času i nákladů. Prostor pro chybu v obsahu dokumentů i v procesu jejich schvalování a distribuce snižuje na úroveň, kterou oceňují ředitelé. Obchodníkům se zase líbí praktická práce s interaktivními dokumenty, díky které stoupá jejich prestiž v očích klientů.

Nechte se inspirovat

Finanční poradci potřebují se svými klienty projít relativně velké množství dokumentů a vyplnit údaje, které se často opakují. Díky propracovanému a konzistentnímu vzhledu dokumentů a interaktivní práci s nimi klient vnímá profesionalitu samotného poradce a inovativnost společnosti, kterou reprezentuje.

Zejména franšízové poradenské společnosti získávají díky Interaktivu silný technologický argument pro nezávislé poradce, proč spolupracovat právě s nimi. Svým lidem doslova posunete startovní čáru o pořádný kus před zbytek trhu.

Administrativní proces finančního poradce obvykle začíná záznamem z jednání s klientem, které slouží jednak ke sběru základních dat a dále jako podklad pro analýzu jeho potřeb a další kolo jednání. Interaktivní dokumenty poradce sběrem údajů provedou tak, aby získal opravdu vše potřebné pro vyhodnocení klientovy finanční situace.

Interaktiv poradci za základě získaných vstupů inteligentně napoví, jaké další služby nebo produkty je vhodné klientovi nabídnout. Může tak sloužit jako efektivní nástroj pro up-sell a cross-sell už na samém počátku budování vztahu s klientem.

Dalším krokem může být získání vstupů pro analýzu klientových potřeb a následná modelace řešení. Interaktiv dokáže obojí spojit. Interaktivní průvodce v reálném čase vyhodnocuje zadané údaje, na jejich základě volí průchod prodejním scénářem a nabízí relevantní možnosti, služby a produkty. Výsledkem je pak skutečně dynamický a interaktivní proces, kdy poradce i klient společně vidí modelace a výpočty na základě vstupních hodnot. Mohou okamžitě reagovat a upravit vstupy tak, aby dosáhli požadovaných výstupů.

Díky digitálnímu podpisu je možné celou transakci finalizovat bez nutnosti tisku a opětovné digitalizace smluvních dokumentů. Klient je podepisuje z pohodlí domova a na svém vlastním zařízení, které má běžně k dispozici.

Klientská data jsou jedním z největších bohatství firmy a pouze jejich centralizace zajistí to, že se data neztratí s odchodem některého z poradců. Interaktiv je proto skvělým nástrojem pro poradenské i jiné firmy s pobočkovou sítí.

Komunikujte lépe - s námi!

Začněte využívat výhody lepší komunikace už dnes.