Mystery shopping klientské komunikace

Zmapujeme klíčové scénáře vašich služeb a zaměříme se na cílenou, personalizovanou komunikaci. Ověříme, zda odpovídá očekávání, motivaci a potřebám vašich klientů. Tak zjistíme, kde vám klienti utíkají a proč.

Jak vás vnímá klient

Máme potřebné zkušenosti a odstup, abychom vám mohli nabídnout čerstvý pohled zvenčí. Na vaši komunikaci se podíváme očima vašich typických klientů.

Kde to drhne

Kde je komunikace moc a kde se jí nedostává? Není náhodou v rozporu s předchozím sdělením nebo s očekáváním klienta? Šlo by zlepšit copy? Navrhneme konkrétní kroky ke zlepšení.

Co očekávat

Když posílíte slabá místa své komunikace s klienty, můžete očekávat lepší konverzní poměr, zvýšení obratů a tržeb a snížení nákladů na řešení dotazů a stížností.

Máte klientskou komunikaci postavenou na očekávání svých klientů, nebo na vlastních IT procesech? Možná už vám chybí odstup, abyste dokázali vnímat, co a kdy klientům říkáte a co a kdy by od vás chtěli slyšet. Komunikační mystery shopping vám otevře oči.

Komunikujte lépe - s námi!

Začněte využívat výhody lepší komunikace už dnes.